บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ผู้นำด้านการให้บริการงานสิ่งแวดล้อม
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

บริการตรวจวัด

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง อาทิ เช่น ตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละออง ระดับเสียง สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

จัดทำรายงาน

บริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-318

One Stop
Environmental Services

“ด้วยประสบการณ์การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม เราได้พัฒนาขีดความสามารถการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยปัจจุบันสามารถให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจร”

นโยบายสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งทวีความรุนแรงในด้านของความเสื่อมโทรมร่อยหรอ และอาจหมดไป ในที่สุด น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความใส่ใจในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยง การใช้สิ่งแวดล้อมได้ ทั้งยังมีความต้องการใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งในการอุปโภคและบริโภคเพื่อการตอบสนองทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การรวมกลุ่มของมนุษย์ยิ่งเพิ่มความต้องการและปริมาณการใช้สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน เรามาช่วยกันดูแลและใส่ใจในการจัดการกากของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักกฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนยาวนานตลอดไป

ข่าวสารและผลงาน

LATEST NEWS

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ “บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ “บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดทำข่าวพิเศษ “บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)” นิตยาสาร Biz Focus Industry Magazine JUNE...

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี และ บริษัท ทรานส์...