บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี และ บริษัท ทรานส์ เอเชีย คอลซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รอบเล่มรายงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563