บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในโอกาสก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรกำกับน้ำของประเทศ มูลค่าวงเงิน 824 ล้านบาท ชูอาคารเขียวตามมาตรฐานประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในนิตยาสาร Answer News Industrial Magazine Volume 37 Issue February 2021