Project

ผลงาน

ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากกว่า 50 โครงการ เช่น อาคารชุด (คอนโด) อุตสาหกรรม
ท่าเทียบเรือพาณิชย์ โรงไฟฟ้า โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ

กลุ่มลูกค้าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์