ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่...